Veselé vánoce a krásný nový rok 2016! Merry Christmas and a Happy New Year 2016!

22.12.2015 20:34