Rosie slaví 3. narozeniny!! Rosie turns 3 today!

31.01.2016 10:59

Krásné narozeniny, Rosie!

Happy Birthday, Rosie!