Our puppies left the house

07.03.2017 12:51

All our puppies left the house, only one of them, Dutch Edition Doreen Fateful Red, stays with us to increase our toller family...

Všechna štěňata už opustila náš dům, jen jedna z nich, Dutch Edition Doreen Fateful Red, zůstává s námi aby rozšířila naši tolleří rodinku...

Doreen