Jen 9 dní / 9 more days

17.04.2016 09:51

Our Rosie  enjoys her pregnancy - she is running with a ball as if she´d be not pregnant.

Rosie si užívá březosti - lítá s míčem jako kdyby nebyla vůbec březí!